Bản Tổng Kết Tài Chánh DNH CÁM ƠN ANH KỲ 8

Tng Kết Tài Chánh

THU & CHI DNH CÁM ƠN ANH KỲ 8

THU:

 

Tiền Bán Vé           $ 81,420.00
Tiền Ân Nhân Đóng Góp Trong Ngày ĐNH (8/3/2014)           $200,139
Tiền Ân Nhân Gởi Đến Hội           $289,869
Tiền Ân Nhân Gởi Qua Đài SBTN –

*Check:         ( $124,216.00

*Credit Card:  $178,365.00)

 

$302,581.00

     Tổng Cộng Thu :           $ 874,009.00
CHI  (Xem Bản Chi Tiết Đính Kèm)

Tổng số tiền chi:

$ 92,301.00

Tổng số tiền còn lại:      $781,708.00

 

 

Bản Chi Tiết Các Mục Chi Tiêu Cho ĐNH 8

Lý Do

Số Tiền

Tên Business

Thuê Sân Vận Động

$7,751.00

Garden Grove Unified School District
Thuê Sân Khấu

$5,199.46

A Plus Education
Thuê 8 Lều Lớn

$8,150.00

A Plus education
Thuê 5000 Ghế & Bàn

$3,499.20

Funny Party Rental
Thuê Nhân Viên An Ninh & Trật Tự

$2,827.00

Justice Security, Inc.
Thuê Portablle Toilets & Handwashs & Handicap

$1,384.30

S & S Portable Services
Thuê 2 Trailers

$1,211.00

Share My coach.com
Thuê 40 yards delivery

$450.00

Memo’s Disposal & Recycling Services
Thuê Hàng rào che

$350.00

S&S Portable Services
Bảo Hiểm Cho Ngày ĐNH

$886.00

Pro Insurance
Âm Thanh & Ánh Sáng

$4,500.00

Premier Production
Production- Thâu Hình cho TV

$17,361.54

Genesis Media Group, Inc.
Satellite

$8,325.00

PSSI Global
Genarator (Máy Phát Điện)

$750.00

Pagentry Event Services
MÁY BAY PHI DIỄN KÉO BANNER

$950.00

SKY A.D.S.H
Lay out brochure

$500.00

Hằng Lê
Design và in Flyers mẫu 1

$532.00

Lotus Type Media
Design Posters & Flyers mẫu 2

$300.00

Nguyễn Huy Phillip
Banner

$448.00

ASAP sign & trophy
Brochure & Flyer

$9,504.75

5 Star Printing
in vé, flyers & Poster

$1,740.00

Trần Long (5 Star Printing)
Quảng Bá Trên Radio, TV & Báo Chí

$1,695.00

Little Saigon Radio và TV, Việt Báo, Viễn Đông, SàiGòn nhỏ
Ẩm Thực Ca Nghệ Sĩ

$1,575.38

Thanh Thủy
Ẩm thực cho Thiện Nguyện Viên

$2,000.00

Đặng Thành Long
Khung Hình Bán Đấu Gía và Di Chuyễn

$1,000.00

Nguyễn Ngọc Hạnh
Tiền vé máy báy cho Ca Sĩ ở Xa Về

$430.50

Travelocity
Tiền Fee cho Credit Card

$3,874.30

Yes Mua
Thù Lao Các Ban Nhạc

$3,000.00

Band Moon Flower , Lê Nghỉa, Asia Band
Linh Tinh

$2,107.41

Xem Phụ Bản
Tổng Cộng:

$92,301.84

 

                            LINH TINH

Lý Do

Tên Business

Xin tên cho ngày ĐNH

$23.00

Orange County Clerk/ Recorder’s Office Tom Daly
Đăng Báo Mỹ cho tên ĐNH Kỳ 8

$60.00

California New Business Bureau
Anh Sinh làm banner

$170.00

ASAP sign & trophy
Dán Poster

$100.00

Phương
ID Badge cho ban Tổ Chức & Thiện Nguyện Viên

$155.87

Kenny Products
Giây đeo cho thiện Nguyện viên

$417.97

Staples
Tiền in cờ, và gas cho anh Sinh bán ve ở ABC

$319.00

Anh Sinh
Paper, Glue

$72.87

Office Depot store # 970
Gởi 2 bức tranh cho ân nhân đáu gía

$80.45

The UPS Store #4982
Dancer

$300.00

Vũ Đoàn Thanh Tâm
Tool Cut Chair

$12.96

99 cent store
Tiền Phạt vì check lũng của 1 số ân nhân

$354.92

Union Bank Westminster
Gas cho trailer

$40.37

Westbrook mobil

Tổng Cộng:

$2,107.41

 

 

SỐ TIỀN THU ĐƯỢC $ 874,009.00
SỐ TIỀN CHI $   92,301.00
SỐ TIỀN CÒN LẠI $ 781,708.00

 

SỐ TIỀN DỰ TRÙ SẼ ĐƯỢC PHÂN PHỐI NHƯ SAU:

1500 TPB CÓ THƯƠNG TÍCH NẶNG $200,00/TPB $300,000.00
2500 TPB CÓ THƯƠNG TÍCH NHẸ $100,00/TPB $250,000.00
3000 QP $50,00/QP $150,000.00
TRƯỜNG HỌP ĐẶC BIỆT  TPB &QP   $  70,000.00
DỰ TRÙ CHI PHÍ GỬI TIỀN   $  11,708.00
  TỔNG CỘNG: $781,708.00

 

*TPB NẶNG: Cụt 2 chân, cụt 2 tay, cụt 1 chân+1 tay; cụt một chân đến  tận háng, cụt 1 tay đến tận vai.  mù 2 mắt; bại liệt; vết thương làm biến dạng; bị bão lụt làm hư hại nhà cửa
* TPB NHẸ: Cụt 1 chân; cụt 1 tay, cụt 1 bàn tay; cụt 1 bàn chân; mù 1 mắt; nội thương

Trường hợp đặc biệt: TPB đang nằm bệnh viện-Gởi liền $300 để giúp chi phí điều trị-

Chết: Gởi liền $200 phụ lo đám tang

*QUẢ PHỤ: Có chồng tử trận, mất tích
*QUẢ PHỤ CÓ TRƯỜNG HP ĐẶC BIỆT: Đang bệnh hoạn, có con khuyết tật, bị bệnh nan y, bị bão lụt tàn phá- hư nhà cửa