— Bản Tổng Kết Tài Chánh DNH Ky 7 (San Jose)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI NHẠC HỘI “CÁM ƠN ANH” KỲ 7

TẠI SAN JOSÉ NGÀY 28 THÁNG 7

ĐÃ HỌP BÁO NGÀY 29 THÁNG 9, 2013 ĐỂ CÔNG BỐ KẾT QỦA NHƯ SAU:

I.    TIỀN THU CỦA Hội Tương Trợ Thương Phế Binh VNCH Thu Tại Bắc CA

       * Tiền Vé                                                                               $  82,080

* Tiền  Quảng Cáo                                                                    $  18,060

* Tiền Ủng Hộ Trong Ngày 28.7.2013                              $184,298

* Tiền Ủng Hộ Trước & Sau Ngày 28.7.13                       $  43,023

TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TẠI BẮC CALI:                  $327,461

 

II.    TIỀN THU CỦA Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH Thu

* Tiền Gởi Trực Tiếp đến Hội                                               $170,165

* Tiền SBTN Chuyển Qua Hội Gồm có:

(Tiền Ủng Hộ Bằng Credit Card):

1. Ân Nhân Gởi Đài SBTN:       $114,419

2. Qua Điện Thoại V247             $131,092  

                                                    —————–>                $245,511

TỔNG SỐ TIỀN HỘI H.O CỨU TRỢ TPB&QP THU :   $415,676

                                                                                                         ————–

A. TNG S TIN THU ĐNHCOAKỲ 7 :                            $743,137

B. TNG S TIN CHI ĐNHCOAKỲ7   :                         – $111,499

—                                                                                               ——————

C. TIN CÒN LI                                                                     $ 631,638

 

CƯỚC CHÚ: VÌ ĐỒNG TỔ CHỨC GÂY QỦY NÊN MỖI BÊN VỚI SỐ TIỀN THU ĐƯỢC, SẼ GỞI GIÚP CHO SỐ THƯƠNG BINH CỦA MỖI BÊN HIỆN ĐANG CÓ HỒ SƠ, SAU KHI CÙNG PHỐI KIỄM ĐỂ TRÁNH SỰ TRÙNG HỢP GỞI 2 LẦN CHO 1 TPB