Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH Kỳ 4”

HỘI H.O. CỨU TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH & QUẢ PHỤ VNCH

(DISABLED VETERANS AND WIDOWS RELIEF ASSOCIATION)

Non Profit Corporation No. 3141107       EIN: 26 – 4499 – 492

PO Box 25554 Santa Ana CA 92799 Điện Thọai: 714-590-8534 or 714-539-3545 or 714-371-79 67

THÔNG BÁO

–oOo–

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH ,  Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam California, Tổng Hội Sinh Viên, Trung Tâm Ca Nhạc ASIA, Đài Truyền Hình SBTN & SET với sự yểm trợ của nhiều Hội Đoàn, Đoàn Thể, Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí Hải Ngoại với sự tham gia của gần 100 Ca Nhạc Sĩ,

sẽ cùng hợp tác để tổ chức:

Đại Nhạc Hội

“Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH Kỳ 4”

tại sân vận động trường Trung Học Bolsa Grande, Garden Grove, California.

Vào ngày Chủ Nhật 01 tháng 08 năm 2010

Từ 12:00 đến 7:00PM

Nhằm mục đích:

– Vinh danh Người Chiến Sĩ VNCH

– Gây quỹ giúp Thương Binh và Quả Phụ Tử Sĩ VNCH.

Giá vé: $10.00

Chi phiếu yểm trợ xin ghi:

“ ĐNH CÁM ƠN ANH Kỳ 4”

P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799

Điện thoại liên lạc:

*Liên Hội CCS (714) 230-9602 .

* Hội HO Cứu Trợ (714) 590.8534.

*Trung Tâm Asia :(714) 636-1121.

*Tổng Hội Sinh Viên : (714) 310-5771

flyer