Thông Báo Buổi Họp Đặc Biệt Của Hội H.O Cứu Trợ TPB & QP – VNCH