Hình ảnh ĐNH lần 3 – vietnamdaily.com

Hình ảnh Đại Nhạc Hội trích từ Việt Nam Nhật Báo www.vietnamdaily.com

Chú Ý: Xin vui lòng chờ giây lát sau khi trang web load hết các thumbnail, sau đó quý vị mới click lên hình để xem lớn. Vì nếu không thì sẽ không xem được.

save